E-LEARNING
vstup do systému

E-mail
Heslo

Informační servis

Nyní se na stránkách nenachází žádné akce...

Informační portál

Cílem portálu je účastníkům vzdělávacího programu poskytnout jak teoretický tak praktický základ v daných problematikách s akcentem na praktickou využitelnost získaných znalostí v praxi. Portál proto obsahuje celou řadu metodických podkladů, návodů, příruček, příkladů dobré praxe a dalších materiálů, které mají za cíl usnadnit praktickou aplikaci znalostí, které budou probírány v rámci vzdělávacího semináře.  Vytvořené podkladové materiály tak mohou být kdykoli použity jako vzor pro vlastní praktickou aplikaci. Rozsah zpracovaných materiálů umístěných na portálu přesahuje 400 normostran textu.

Portál je přehledně rozdělen do 4 sekcí odpovídajících tematickému rozdělení seminářů, na:
- STRATEGICKÉ A ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ
- ENERGETICKÝ MANAGEMENT
- SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE
- VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE

Každé téma obsahuje tři části (samotný vzdělávací text, test a další podkladové materiály a prezentace). Vzdělávací text je rozdělen na dílčí podtémata vycházející z jednoduchého a přehledného členění (viz. obrázek níže).
'

Ukázka struktury téma

Ukázka struktury téma

'

Jako ukázku podoby portálu a vytvořených materiálů jsme pro Vás připravili bezplatný přístup, který můžete využít skrze internetové stránky vzdělávacího programu energieefektivne.porsennaops.cz, kde také najdete všechny další potřebné informace.

Přihlašovací jméno:         demo@energieefektivneporsennaops.cz

Heslo:                           demo