E-LEARNING
vstup do systému

E-mail
Heslo

Informační servis

Nyní se na stránkách nenachází žádné akce...

O nás

PORSENNA o.p.s. je obecně prospěšná společnost poskytující služby zejména městům a obcím, malým firmám a fyzickým osobám v oblasti stavebnictví a hospodaření s energií. Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na:

 • zpracování energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov a odborných posudků a podkladů pro získání dotací;
 • strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetického managementu a udržitelného rozvoje pro města a regiony,
 • informační, vzdělávací a propagační aktivity a konzultace v oblasti energeticky účinného hospodaření s energií, obnovitelných energetických zdrojů a udržitelné výstavby,
 • studie proveditelnosti a cost benefit analýzy v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti.

Důvodem pro založení společnosti PORSENNA o.p.s. byla potřeba reagovat na velmi malé povědomí veřejnosti o dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Hlavní myšlenkou společnosti PORSENNA o.p.s. je přenést do běžné praxe principy udržitelného rozvoje, především v oblasti hospodaření s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Zástupci společnosti jsou vzděláni v oblasti stavebnictví, ekologie a environmentální ekonomie.

Mezi hlavní reference firmy můžeme zařadit:

 • Obnovitelné zdroje energie - bioplyn. stanice
  • Zpracování více jak 100 energetických auditů bioplynových stanic
 • Obnovitelné zdroje energie - ostatní
  • Zpracování energetických auditů na FVE i elektráren na biomasu
 • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Zpracování více jak 100 průkazů energetické náročnosti budov
 • Energetické audity budov
  • Zpracování celé řady energetických auditů na rodinné i panelové domy
 • Odborné studie, analýzy, strategie
  • Potenciál úspor v budovách 2013
  • otenciál úspor a OZE v MAS Opavsku
  • Katalog opatření a Katalog nejlepší dostupné praxe
 • Pasivní a nízkoenergetické stavby
  • Optimalizace rodinných domů, posouzení pasivních domů
 • Věda a výzkum
  • Projekt ENERGYREGION, tento projekt je realizován prostřednictvím programu Central Europe a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.
 • Energetický management
  • Software pro energetický management
  • Energetické plány měst a obcí
  • Školení energetických manažerů