E-LEARNING
vstup do systému

E-mail
Heslo

Informační servis

Nyní se na stránkách nenachází žádné akce...

O vzdělávacím programu

Vzdělávací program energie a energetické úspory“ byl realizovaný v letech 2013 - 2015 a vycházíel z nároků kladených na zástupce cílové skupiny (pracovníků veřejné správy, a dalších) v oblasti hospodaření s energií.

Mezi cílovou skupinu projektu patří:

  • Energetičtí manažeři či pracovníci zodpovědní za různé oblasti hospodaření s energií;
  • Zástupci příspěvkových organizací měst a obcí;
  • Zástupci/pracovníci/úředníci měst a obcí zabývající se správou majetku popřípadě odpovědné za nakládání s energií;
  • Zástupci neziskových organizací;
  • Členové místních akčních skupin;
  • Pracovníci energetických agentur;
  • Zástupci soukromého sektoru;
  • Zástupci široké veřejnosti zajímající se o problematiku energetických úspor.

V rámci projektu byl realizován vzdělávací program cílící k zvýšení povědomí o energetických úsporách, energetického managementu, snížení negativního vlivu na životní prostředí, zvýšení informačních znalostí, adaptability a flexibility s ohledem na energetickou soběstačnost jakožto základní klíč pro energetickou bezpečnost.

CÍLE

PRAXE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Vzdělávací program se zaměřuje na energetický management budov a  efektivní energetické úspory zejména z pohledu:

Program poskytuje praktický vhled do daných problematik. Klíčovým cílem je využitelnost znalostí v praxi. Využijete ho:

Ekonomické návratnosti.

Ve veřejné správě.

Činného využití moderních technologií.

Při správě veřejných i firemních budov.

Smysluplného užívání obnovitelných zdrojů.

Ve firemním a facility managementu.

Aktuálního legislativního rámce.

Při instalaci obnovitelných zdrojů.

Povinností při správě budov.

V případě zájmu o úspory energie.


Níže je uvedeno tematické rozdělení vzdělávacího programu do 4 oblastí se stručnými příklady jejich náplně.

LEGISLAVITNÍ POVINNOSTI A ENERGETICKÉ PLÁNOVÁNÍ

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Přehled současných legislativních požadavků; sankce; praktické zkušenosti; budoucí vývoj.

Konkrétní zkušenosti se zaváděním energetických úspor a energetického managementu.

Praktické ukázky plánovitosti v oblasti hospodaření s energií; jakým způsobem může přinést úsporu peněz

Systémy managementu hospodaření s energií a certifikace dle ISO 50001.

Význam a potřebnost provozních řádů, plánů oprav a údržby.

Praktické zkušenosti ze současných PENB a energetických auditů.

To nejdůležitější ze zákona o hospodaření energií: Průkazy energetické náročnosti budov, povinnost měření, energetické audity.

Moderní technologie pro hospodaření s energií; informační systémy.

Problémy následující po zateplení budov (nejen v rámci dotačních programů); zkušenosti z praxe; možnosti řešení.

Aktuální dotační programy a jejich využití ve veřejném i soukromém sektoru.

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE, FINANCOVÁNÍ

Rekonstrukce školských zařízení a jejich dopad na kvalitu vzduchu.

Příklady ekonomické efektivnosti, energetické bezpečnosti a nezávislosti.

Přehled legislativních požadavků a sankcí plynoucích za jejich nedodržení.

Ekonomicky rentabilní uplatnění tepelných čerpadel, rekuperace tepla, kogenerace a dalších technologií.

Stavební a technologická opatření vedoucí k úspoře energie.

Fotovoltaické systémy - praktická využitelnost z pohledu soukromého i veřejného investora.

Jak efektivně využít dotační programy; Nová zelená úsporám pro rodinné a bytové domy.

Energetický kontrakting; možnost využití metody EPC.

Zásady výstavby a renovací domů; technologie pasivních domů, praktické zkušenosti a příklady.

Veřejné osvětlení.

Inteligentní budovy; technologie – větrání, osvětlení.

Možnosti dynamického veřejného osvětelní v ČR.

Jako ukázku podoby portálu a vytvořených materiálů jsme pro Vás připravili bezplatný přístup, který můžete využít skrze internetové stránky vzdělávacího programu energieefektivne.porsennaops.cz, kde také najdete všechny další potřebné informace.

Přihlašovací jméno:        demo@energieefektivneporsennaops.cz

Heslo:                              demo


INFORMAČNÍ PORTÁL

Cílem portálu je poskytnout veškeré podklady účastníkům tak, aby pouze neabsolvovali daný seminář, ale aby získané informace mohli jednoduše využívat v praxi. Podkladové materiály mohou být kdykoli použity jako vzor pro vlastní praktickou aplikaci. Rozsah zpracovaných materiálů umístěných na portálu přesahuje 400 normostran textu.